วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงศึกษาธิการ : phanomsarakham industrail and communication education college
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

 
 
 

 


   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โดมเอนกประสงค์....
เข้าชมรายละเอียด


[ 16/12/2557 ]การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาหวัด  [  6 ครั้ง ]

ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งมีวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้าร่วมส่งสิ่งประดิษฐ์ประกวดมากมาย และได้รับรางวัลของแต่ละ....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 16/12/2557 ]โครงการเปิดบ้านการอาชีพ (Open House)  [  6 ครั้ง ]

ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามได้จัดโครงการ เปิดบ้านการอาชีพ (Open House) ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน อาทิ เช่น ด้านงานช่าง และพาณิชยกรรม ในงานยังมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ต่าง ๆ เพื่อ....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 1/10/2557 ]โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา  [  181 ครั้ง ]
เมื่อวัน เสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ได้จัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา ณ ห้องชวนชม อาคารวิทยบริการ เพื่ออบรมครูที่ปรึกษาทุกท่านได้มีความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเป็นครูที่ปรึกษาที่....
----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 28/08/2557 ]วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557  [  227 ครั้ง ]
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557....
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
[21/03/2554] ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ. บ้านคลองอุดม [ 941 ครั้ง]

วันที่  11 มีนาคม   2554

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม  ร่วมกับ  อำเภอสนามชัยเขตและ อบต.ท่ากระดาน จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุ....

[19/03/2554] ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) [ 965 ครั้ง]

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2554


วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม  ร่วมกับ  อำเภอสนามชัยเขตและ อบต.ท่ากระดาน จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ....

[19/03/2554] อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน [ 998 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ได้นำศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ออกให้บริการตรวจสอบสภาพรถทุกประเภท "ตามโครงการอาชีวศึกษาร....
[19/03/2554] มอบใบประกาศ ขับขี่รถจักรยานยนต์ [ 666 ครั้ง]

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร....
[19/03/2554] ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) [ 2603 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามได้จัดดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะขนุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ....
 
   
 
รายละเอียด VDO Program Tour : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (3) 
หัวเรื่อง : VDO Program Tour : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (3)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 29 - 30  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพสู่หน่วยกิจ และแนวทางการพัฒนางานกิจกรรม  โดยมีคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามและนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกศูนย์การเรียนเข้าร่วมโครงการ
ไฟล์ : jsPJS_f2daI
เข้าชม : ครั้ง

รายละเอียด โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (2)  
หัวเรื่อง : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (2)
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29 - 30  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพสู่หน่วยกิจ และแนวทางการพัฒนางานกิจกรรม  โดยมีคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามและนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกศูนย์การเรียนเข้าร่วมโครงการ


ไฟล์ : O2LMtm1z81w
เข้าชม : ครั้ง

รายละเอียด โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (1) 
หัวเรื่อง : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (1)
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29 - 30  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพสู่หน่วยกิจ และแนวทางการพัฒนางานกิจกรรม  โดยมีคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามและนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกศูนย์การเรียนเข้าร่วมโครงการ

 


ไฟล์ : XP3TIGjFreU
เข้าชม : ครั้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ผลงานทางวิชาการ  (จำนวน 8 รายการ)
    แผนปฏิบัติการประจำปี  (จำนวน 29 รายการ)
    หลักสูตร ปวช. ปวส.  (จำนวน 52 รายการ)
    ไฟล์งานบุคลากร  (จำนวน 4 รายการ)
    ไฟล์งานบริหารทั่วไป  (จำนวน 1 รายการ)
    ไฟล์งานเงิน  (จำนวน 26 รายการ)
    ไฟล์งานบัญชี  (จำนวน 12 รายการ)
    ไฟล์งานพัสดุ  (จำนวน 13 รายการ)
    ไฟล์งานทะเบียน  (จำนวน 19 รายการ)
    ไฟล์งานวางแผนฯ  (จำนวน 4 รายการ)
    ไฟล์งานศูนย์ข้อมูล  (จำนวน 19 รายการ)
    ไฟล์งานกิจกรรมนักเรียนฯ  (จำนวน 1 รายการ)
    ไฟล์งานวัดผลและประเมินผล  (จำนวน 15 รายการ)
    ไฟล์งานห้องสมุด  (จำนวน 2 รายการ)
    ไฟล์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (จำนวน 22 รายการ)
    ไฟล์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  (จำนวน 6 รายการ)
    หน่วยควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  (จำนวน 0 รายการ)
    เอกสารอื่นๆ  (จำนวน 2 รายการ)
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  (จำนวน 11 รายการ)
    งานอาคารสถานที่  (จำนวน 9 รายการ)
    งานสื่อการเรียนการสอน  (จำนวน 1 รายการ)
 
 
 
 


 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      
     
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
23
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
22
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
760
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
19976
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
51466
ท่าน
                เริ่ม 1 เมษายน 2554

 


ห้องเรียนออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (e-Learning)
ห้องเรียนออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามแบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น 

รายงานการประเมินตนเอง SAR

รายงานการประเมินตนเอง SAR


   

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เลขที่ 401 ม.3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0-3855-4052 โทรสาร 0-3855-4055 E-mail: e-mail :
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater