วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงศึกษาธิการ : phanomsarakham industrail and communication education college
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

 
 
 

 


   โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557....
เข้าชมรายละเอียด


[ 18/08/2557 ]การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557  [  4 ครั้ง ]
การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557....
----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 18/08/2557 ]พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557  [  12 ครั้ง ]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557....
----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 28/02/2557 ]แปดริ้ว โมเดล สร้างคน สร้างงาน ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ โดย อศจ.ฉะเชิงเทรา  [  505 ครั้ง ]
เมื่อวันที่ 19-20 ก.พ. 57 อศจ.ฉะเชิงเทรา  ได้จัดงาน "แปดริ้วโมเดล" รวมพลัง สร้างคน สร้างงาน ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง มาเป็นประธานในพิธีเปิด  และให้เกียรติร่วมชมนิทรรศการเสิ้นทางสู่....
----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 4/02/2557 ]คาราวานการอาชีพมีนัด วันที่ 3 ก.พ. 57 ณ ตลาดนัดอำเภอท่าตะเกียบ  [  297 ครั้ง ]
วันที่ 3 ก.พ. 57 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามได้จัดกิจกรรมการคาราวานการอาชีพมีนัด ณ ตลาดนัดอำเภอท่าตะเกียบ ภายในงานพบกับกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ การสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ผลงานนักเรียนนักศึกษาสาขางานต่างๆ แ....
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
[21/03/2554] ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ณ. บ้านคลองอุดม [ 850 ครั้ง]

วันที่  11 มีนาคม   2554

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม  ร่วมกับ  อำเภอสนามชัยเขตและ อบต.ท่ากระดาน จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุ....

[19/03/2554] ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) [ 871 ครั้ง]

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2554


วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม  ร่วมกับ  อำเภอสนามชัยเขตและ อบต.ท่ากระดาน จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ....

[19/03/2554] อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน [ 908 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ได้นำศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ออกให้บริการตรวจสอบสภาพรถทุกประเภท "ตามโครงการอาชีวศึกษาร....
[19/03/2554] มอบใบประกาศ ขับขี่รถจักรยานยนต์ [ 603 ครั้ง]

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร....
[19/03/2554] ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) [ 940 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามได้จัดดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะขนุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ....
 
   
 
รายละเอียด VDO Program Tour : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (3) 
หัวเรื่อง : VDO Program Tour : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (3)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 29 - 30  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพสู่หน่วยกิจ และแนวทางการพัฒนางานกิจกรรม  โดยมีคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามและนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกศูนย์การเรียนเข้าร่วมโครงการ
ไฟล์ : jsPJS_f2daI
เข้าชม : ครั้ง

รายละเอียด โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (2)  
หัวเรื่อง : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (2)
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29 - 30  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพสู่หน่วยกิจ และแนวทางการพัฒนางานกิจกรรม  โดยมีคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามและนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกศูนย์การเรียนเข้าร่วมโครงการ


ไฟล์ : O2LMtm1z81w
เข้าชม : ครั้ง

รายละเอียด โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (1) 
หัวเรื่อง : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา (1)
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29 - 30  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพสู่หน่วยกิจ และแนวทางการพัฒนางานกิจกรรม  โดยมีคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามและนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกศูนย์การเรียนเข้าร่วมโครงการ

 


ไฟล์ : XP3TIGjFreU
เข้าชม : ครั้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ผลงานทางวิชาการ  (จำนวน 8 รายการ)
    แผนปฏิบัติการประจำปี  (จำนวน 21 รายการ)
    หลักสูตร ปวช. ปวส.  (จำนวน 52 รายการ)
    ไฟล์งานบุคลากร  (จำนวน 4 รายการ)
    ไฟล์งานบริหารทั่วไป  (จำนวน 1 รายการ)
    ไฟล์งานเงิน  (จำนวน 26 รายการ)
    ไฟล์งานบัญชี  (จำนวน 12 รายการ)
    ไฟล์งานพัสดุ  (จำนวน 13 รายการ)
    ไฟล์งานทะเบียน  (จำนวน 19 รายการ)
    ไฟล์งานวางแผนฯ  (จำนวน 4 รายการ)
    ไฟล์งานศูนย์ข้อมูล  (จำนวน 19 รายการ)
    ไฟล์งานกิจกรรมนักเรียนฯ  (จำนวน 1 รายการ)
    ไฟล์งานวัดผลและประเมินผล  (จำนวน 15 รายการ)
    ไฟล์งานห้องสมุด  (จำนวน 2 รายการ)
    ไฟล์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (จำนวน 22 รายการ)
    ไฟล์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  (จำนวน 6 รายการ)
    หน่วยควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  (จำนวน 0 รายการ)
    เอกสารอื่นๆ  (จำนวน 2 รายการ)
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  (จำนวน 11 รายการ)
    งานอาคารสถานที่  (จำนวน 9 รายการ)
    งานสื่อการเรียนการสอน  (จำนวน 1 รายการ)
 
 
 
 


 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      
     
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
43
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
23
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1647
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
14951
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
46441
ท่าน
                เริ่ม 1 เมษายน 2554

 


ห้องเรียนออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (e-Learning)
ห้องเรียนออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามแบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น 

รายงานการประเมินตนเอง SAR

รายงานการประเมินตนเอง SAR


   

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เลขที่ 401 ม.3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0-3855-4052 โทรสาร 0-3855-4055 E-mail: e-mail :
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater